Aspose.Page.XPS.Presentation.Image

Den Aspose.Page.Xps.Presentation.Image namnutrymme tillhandahåller klasser för att rendera XPS -dokument till en bild.

Klasser

KlassBeskrivning
BmpSaveOptionsKlass för XPS-as-BMP-sparalternativ.
ImageDeviceKlassinkapslande bildkomponerande enhet.
ImageSaveOptionsGrundläggande klass för XPS-som-bildsparalternativ.
JpegSaveOptionsKlass för XPS-as-JPEG-sparalternativ.
PngSaveOptionsKlass för XPS-as-PNG-sparalternativ.
TiffSaveOptionsKlass för sparalternativ för XPS-as-TIFF.