Aspose.Page.XPS.Presentation

Den Aspose.Page.Xps.Presentationnamnutrymme tillhandahåller basklasser för att rendera XPS dokument till andra format.

Klasser

KlassBeskrivning
WdpNet20NotSupportedExceptionUndantaget som kastas när ett XPS-dokument som innehåller WDP-bilder konverteras till biblioteksversion för .NET 2.0.