Aspose.Page.XPS

Den Aspose.Page.XPS är ett rotnamnområde för alla klasser som hanterar XPS-dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
LoadOptionsGrundklass för alternativ för dokumentladdning.
XpsDocumentKlass som inkapslar huvudenheten i XPS-dokumentet som tillhandahåller manipulation metoder för alla XPS-element.
XpsLoadOptionsAlternativ för XPS-dokumentladdning.