Class Document

Document class

En superklass för alla inkapslade dokument.

public abstract class Document

Metoder

namnBeskrivning
abstract Save(Device, SaveOptions)Sparar detta dokument på en enhet.

Se även