Interface IGlyph

IGlyph interface

Detta gränssnitt ger tillgång till huvudparametrar för glyfer.

public interface IGlyph

Egenskaper

namnBeskrivning
AdvanceWidth { get; }Returnerar avancerad bredd på glyfen.
CharCode { get; }Returnerar teckenkoden för glyfen.
LeftSideBearing { get; }Returnerar vänster sidobäring för glyfen.

Se även