Interface IMultiPageDevice

IMultiPageDevice interface

Det här gränssnittet innehåller metoder för att manipulera flersidiga enheter.

public interface IMultiPageDevice

Egenskaper

namnBeskrivning
CurrentPageNumber { get; }Aktuellt sidnummer.

Metoder

namnBeskrivning
ClosePage()Gör nödvändiga förberedelser av enheten efter att sidan har renderats.
InitPageNumbers()Initierar antalet sidor som ska matas ut.
OpenPage(string)Gör nödvändiga förberedelser av enheten innan sidrendering.
OpenPage(float, float)Gör nödvändiga förberedelser av enheten före varje sidrendering.
UpdatePageParameters(IMultiPageDevice)Uppdaterar sidparametrar från andra flersidiga enheter.

Se även