Interface IStreamable

IStreamable interface

Det här gränssnittet används för enheter som renderar dokument till en ström.

public interface IStreamable

Egenskaper

namnBeskrivning
OutputStream { get; set; }Hämtar eller specificerar en utdataström.

Se även