Interface ITrFont

ITrFont interface

Detta gränssnitt ger tillgång till huvudparametrarna för teckensnitt.

public interface ITrFont

Egenskaper

namnBeskrivning
CharStrings { get; }Returnerar mappning mellan teckennamn och glyph.
Encoding { get; }Returnerar enbcoding array.
EncodingTable { get; }Returnerar namnet på kodningen.
FID { get; }Returnerar teckensnittsidentifierare.
Font { get; }Returnerar DrFont som motsvarar detta teckensnitt.
FontName { get; }Returnerar teckensnittsnamn.
FontType { get; }Returnerar en typ av teckensnitt i Adobe-klassificering.
NativeFont { get; }Returnerar System.Drawing.Font som motsvarar detta teckensnitt.
Size { get; }Returnerar teckenstorlek.
Style { get; }Returnerar teckensnittsstil.
Transform { get; }Returnerar teckensnittstransform.

Metoder

namnBeskrivning
Clone()Klonar teckensnittet.
DeriveFont(float)Skapar motsvarigheten till detta teckensnitt med ny storlek.
DeriveFont(FontStyle)Skapar motsvarigheten till detta teckensnitt med ny stil.
DeriveFont(Matrix)f character Skapar motsvarigheten till detta teckensnitt med ny transform.
DeriveFont(float, FontStyle)Skapar en motsvarighet till detta teckensnitt med ny storlek och stil.
GetCharWidth(char)Returnerar en teckenbredd.
GetOutline(char, float, float)Returnerar en kontur av glyf på angiven plats.

Se även