Class Metered

Metered class

Tillhandahåller metoder för att ställa in mätnyckel.

public class Metered

Konstruktörer

namnBeskrivning
Metered()Initierar en ny instans av den här klassen.

Metoder

namnBeskrivning
SetMeteredKey(string, string)Ställer in mätt offentlig och privat nyckel
static GetConsumptionCredit()Får konsumtionskredit
static GetConsumptionQuantity()Får förbrukningsfilstorlek

Exempel

I det här exemplet kommer ett försök att göras att ställa in mätt offentlig och privat nyckel

[C#]

Metered matered = new Metered();
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");


[Visual Basic]

Dim matered As Metered = New Metered
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

komponentjarfilen:

Metered matered = new Metered();
matered.setMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");

Se även