Metered.Metered

Metered constructor

Initierar en ny instans av den här klassen.

public Metered()

Se även