Metered.SetMeteredKey

Metered.SetMeteredKey method

Ställer in mätt offentlig och privat nyckel

public void SetMeteredKey(string publicKey, string privateKey)
ParameterTypBeskrivning
publicKeyStringoffentlig nyckel
privateKeyStringprivat nyckel

Se även