Class SaveOptions

SaveOptions class

Den här klassen innehåller alternativ som är nödvändiga för att hantera konverteringsprocessen.

public abstract class SaveOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
SaveOptions()Initierar en ny instans avSaveOptions klass med standardvärden för flaggor!:SuppressErrors (sant) ochDebug (falskt).
SaveOptions(bool)Initierar en ny instans avSaveOptions klass med standardvärde för flaggaDebug (falskt).

Egenskaper

namnBeskrivning
AdditionalFontsFolders { get; set; }Anger ytterligare mappar där omvandlaren ska hitta teckensnitt för inmatningsdokument. Standardmapp är standardtypsnittsmapp där OS hittar teckensnitt för interna behov.
virtual Debug { get; set; }Anger om felsökningsinformation måste skrivas ut till standardutgångsström eller inte.
virtual Exceptions { get; }Returnerar en lista över undertryckta konverteringsfel If!:SuppressErrors är sant.
JpegQualityLevel { get; set; }Kvalitetskategorin anger komprimeringsnivån för en bild. Tillgängliga värden är 0 till 100. Ju lägre siffra som anges, desto högre komprimering och därför lägre kvalitet på bilden. 0 värde ger lägsta bildkvalitet, medan 100 ger högsta.
virtual SupressErrors { get; set; }Anger om fel måste undertryckas eller inte. Om sanna undertryckta fel läggs till iExceptions list. Om falskt kommer det första felet att avsluta programmet.

Se även