SaveOptions.AdditionalFontsFolders

SaveOptions.AdditionalFontsFolders property

Anger ytterligare mappar där omvandlaren ska hitta teckensnitt för inmatningsdokument. Standardmapp är standardtypsnittsmapp där OS hittar teckensnitt för interna behov.

public string[] AdditionalFontsFolders { get; set; }

Se även