SaveOptions.Debug

SaveOptions.Debug property

Anger om felsökningsinformation måste skrivas ut till standardutgångsström eller inte.

public virtual bool Debug { get; set; }

Se även