SaveOptions.Exceptions

SaveOptions.Exceptions property

Returnerar en lista över undertryckta konverteringsfel If!:SuppressErrors är sant.

public virtual IList<Exception> Exceptions { get; }

Se även