SaveOptions.JpegQualityLevel

SaveOptions.JpegQualityLevel property

Kvalitetskategorin anger komprimeringsnivån för en bild. Tillgängliga värden är 0 till 100. Ju lägre siffra som anges, desto högre komprimering och därför lägre kvalitet på bilden. 0 värde ger lägsta bildkvalitet, medan 100 ger högsta.

public int JpegQualityLevel { get; set; }

Se även