SaveOptions.SaveOptions

SaveOptions()

Initierar en ny instans avSaveOptions klass med standardvärden för flaggor!:SuppressErrors (sant) ochDebug (falskt).

public SaveOptions()

Se även


SaveOptions(bool)

Initierar en ny instans avSaveOptions klass med standardvärde för flaggaDebug (falskt).

public SaveOptions(bool supressErrors)
ParameterTypBeskrivning
supressErrorsBooleanAnger om fel måste undertryckas eller inte. Om sanna undertryckta fel läggs till iExceptions lista.

Se även