SaveOptions.SupressErrors

SaveOptions.SupressErrors property

Anger om fel måste undertryckas eller inte. Om sanna undertryckta fel läggs till iExceptions list. Om falskt kommer det första felet att avsluta programmet.

public virtual bool SupressErrors { get; set; }

Se även