Enum TextRenderingMode

TextRenderingMode enumeration

Denna uppräkning innehåller möjliga värden för textåtergivningsläge.

public enum TextRenderingMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Fill0Fyll i en text.
Stroke1Stryk en text.
FillAndStroke2Fyll och stryk en text.
No3Varken fyll i eller stryk en text.

Se även