Aspose.Page.EPS.Device

Aspose.Page.EPS.Device ad alanı, PS/EPS’yi diğer biçimlere dönüştürürken kullanılabilecek olası aygıt sınıfları ve kaydetme seçenekleri sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
ImageDeviceBu sınıf, belgenin görüntüye dönüştürülmesini içerir.
ImageSaveOptionsBu sınıf, görüntü kaydetme sürecini yönetmek için gerekli seçenekleri içerir.
PdfDeviceBu sınıf, belgenin PDF’e dönüştürülmesini kapsar.
PdfSaveOptionsBu sınıf, giriş ve çıkış akışlarını ve dönüştürme sürecini yönetmek için gerekli diğer seçenekleri içerir.
PsSaveOptionsBu sınıf, belgeyi PostScript (PS) veya Encapsulated PostScript (EPS) dosyasına dönüştürme sürecini yönetmek için gerekli seçenekleri içerir.