Class PsSaveOptions

PsSaveOptions class

Bu sınıf, belgeyi PostScript (PS) veya Encapsulated PostScript (EPS) dosyasına dönüştürme sürecini yönetmek için gerekli seçenekleri içerir.

public class PsSaveOptions : SaveOptions

yapıcılar

İsimTanım
PsSaveOptions()Yeni bir örneğini başlatır.PsSaveOptions bayraklar için varsayılan değerler olan sınıf!:SuppressErrors (doğru) ve!:Debug (yanlış).
PsSaveOptions(bool)Yeni bir örneğini başlatır.PsSaveOptions bayrak için varsayılan değerlere sahip sınıf!:Debug (yanlış).

Özellikleri

İsimTanım
AdditionalFontsFolders { get; set; }Dönüştürücünün giriş belgesi için yazı tiplerini bulması gereken ek klasörleri belirtir. Varsayılan klasör, işletim sisteminin dahili ihtiyaçlar için yazı tiplerini bulduğu standart yazı tipleri klasörüdür.
BackgroundColor { get; set; }Arka plan rengi.
virtual Debug { get; set; }Hata ayıklama bilgilerinin standart çıktı akışına yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.
EmbedFonts { get; set; }Kullanılan yazı tiplerinin PS belgesine gömülüp gömülmeyeceğini belirtir.
EmbedFontsAs { get; set; }PS belgesinde yazı tiplerinin gömüleceği bir yazı tipi türü.
virtual Exceptions { get; }Bastırılmış dönüştürme hatalarının bir listesini döndürür.!:SuppressErrors doğrudur.
JpegQualityLevel { get; set; }Kalite kategorisi bir görüntünün sıkıştırma düzeyini belirtir. Mevcut değerler 0 ila 100’dür. Belirtilen sayı ne kadar düşükse, sıkıştırma o kadar yüksek ve dolayısıyla görüntünün kalitesi o kadar düşük olur. 0 değeri en düşük kalitede görüntü sağlarken, 100 değeri en yüksek sonucu verir.
Margins { get; set; }Sayfanın kenar boşlukları.
PageSize { get; set; }Sayfanın boyutu.
SaveFormat { get; set; }Ortaya çıkan dosyanın kaydetme biçimi.
virtual SupressErrors { get; set; }Hataların bastırılması gerekip gerekmediğini belirtir. Gerçek bastırılan hatalar eklenirseExceptions list. Yanlış ise, ilk hata programı sonlandırır.
Transparent { get; set; }Arka planın şeffaf olup olmadığını gösterir.

Ayrıca bakınız