PsSaveOptions

PsSaveOptions class

Bu sınıf, belgeyi PostScript (PS) veya Encapsulated PostScript (EPS) dosyasına dönüştürme sürecini yönetmek için gerekli seçenekleri içerir.

public class PsSaveOptions : SaveOptions

yapıcılar

İsim Tanım
PsSaveOptions() Yeni bir örneğini başlatırPsSaveOptions bayraklar için varsayılan değerler olan sınıf!:SuppressErrors (doğru) ve!:Debug (yanlış).
PsSaveOptions(bool) Yeni bir örneğini başlatırPsSaveOptions bayrak için varsayılan değerlere sahip sınıf!:Debug (yanlış).

Özellikleri

İsim Tanım
AdditionalFontsFolders { get; set; } Dönüştürücünün girdi belgesi için yazı tiplerini bulması gereken ek klasörleri belirtir. Varsayılan klasör, işletim sisteminin dahili ihtiyaçlar için yazı tiplerini bulduğu standart yazı tipleri klasörüdür.
virtual Debug { get; set; } Hata ayıklama bilgilerinin standart çıktı akışına yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.
virtual Exceptions { get; } Bastırılmış dönüştürme hatalarının bir listesini döndürür!:SuppressErrors doğrudur.
JpegQualityLevel { get; set; } Kalite kategorisi, bir görüntünün sıkıştırma düzeyini belirtir. Kullanılabilir değerler 0 ila 100’dür. Belirtilen sayı ne kadar düşükse, sıkıştırma o kadar yüksek ve dolayısıyla görüntünün kalitesi o kadar düşük olur. 0 değeri en düşük kaliteli görüntüyle sonuçlanırken, 100 sonuç en yüksek görüntü kalitesiyle sonuçlanır.
virtual SupressErrors { get; set; } Hataların bastırılması gerekip gerekmediğini belirtir. Exceptions list. false ise, ilk hata programı sonlandıracaktır.

Ayrıca bakınız