PsSaveOptions

PsSaveOptions()

Yeni bir örneğini başlatırPsSaveOptions bayraklar için varsayılan değerler olan sınıf!:SuppressErrors (doğru) ve!:Debug (yanlış).

public PsSaveOptions()

Ayrıca bakınız


PsSaveOptions(bool)

Yeni bir örneğini başlatırPsSaveOptions bayrak için varsayılan değerlere sahip sınıf!:Debug (yanlış).

public PsSaveOptions(bool supressErrors)
Parametre Tip Tanım
supressErrors Boolean Hataların bastırılması gerekip gerekmediğini belirtir. !:Exceptions liste.

Ayrıca bakınız