Aspose.Page.EPS.XMP

Aspose.Page.EPS.XMP ad alanı, EPS dosyalarındaki XMP meta verilerini okumak ve değiştirmek için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
XmpFieldXMP alanını temsil eder.
XmpMetadataXMP meta veri akışına erişim sağlar.
XmpValueXMP değerini temsil eder

numaralandırma

numaralandırmaTanım
XmpFieldTypeBu sıralama, bir XMP alanı türlerini temsil eder.