Class XmpField

XmpField class

XMP alanını temsil eder.

public class XmpField

Özellikleri

İsimTanım
static Empty { get; }Boş bir xmp alanı alır.
static Lang { get; }xml:lang niteleyicisini alır.
FieldType { get; }Alanın türünü alır.
IsEmpty { get; }Bu örneğin boş olup olmadığını gösteren bir değer alır.
LocalName { get; set; }Yerelin adını alır veya ayarlar.
Name { get; }Adı alır.
NamespaceUri { get; set; }Ad alanı URI’sini alır.
Prefix { get; set; }Ön eki alır.
Value { get; }Değeri alır.

yöntemler

İsimTanım
override Equals(object)Bu örneğin ve belirtilen nesnenin eşit olup olmadığını gösterir.
override GetHashCode()Bu örnek için bir karma kod döndürür.
ToArray()Dizi olarak değer alır.
ToStructure()Yapı olarak değer alır.
operator ====. operatörünü uygular
operator !=!=. operatörünü uygular

Ayrıca bakınız