Aspose.Page.EPS

Aspose.Page.EPS PS/EPS dosyalarıyla ilgilenen tüm sınıflar için bir kök ad alanıdır.

sınıflar

SınıfTanım
FontConstantsBu sınıf, yazı tiplerini kaydetmek için bir dizi sabit tanımlar.
GradientBrushBu sınıf, LinearGradientBrush ve PathGradientBrush’ı sarma modunu kelepçe olarak ayarlama olasılığıyla sarmalamak için kullanılır.
LoadOptionsBelge yükleme seçenekleri için temel sınıf.
PageConstantsBu sınıf, bir sayfayı tanımlayan bir dizi sabit tanımlar. Çeşitli kenar boşlukları, yönler, yeniden ölçekleme ve standart sayfa boyutları için kullanışlı nesneler sağlanır.
PsConverterExceptionBu sınıf, PS dosyası PDF belgesine dönüştürülürken is tarafından atılan bir hata hakkında bilgi içerir.
PsDocumentBu sınıf, PS/EPS belgelerini kapsar.
PsDocumentExceptionBu sınıf, PostScript dosyası oluşturulurken, düzenlenirken ve kaydedilirken is tarafından atılan bir hata hakkında bilgi içerir.
PsLoadOptionsPS belge yükleme seçenekleri.