Class FontConstants

FontConstants class

Bu sınıf, yazı tiplerini kaydetmek için bir dizi sabit tanımlar.

public class FontConstants

Özellikleri

İsimTanım
static EmbedFontsAsList { get; }mevcut “EMBED_FONTS_AS” değerleri.

Alanlar

İsimTanım
const EMBED_FONTSKayıtlı belgeye yazı tiplerinin gömülüp gömülmeyeceğini gösteren özellik anahtarı
const EMBED_FONTS_ASDocument kaydedilirken kullanılacak yazı tipini gösteren özellik anahtarı
const EMBED_FONTS_TRUETYPE“EMBED_FONTS_AS” key için “TrueType” yazı tipi türü değeri
const EMBED_FONTS_TYPE1“EMBED_FONTS_AS” key için “Type1” yazı tipi türü değeri
const EMBED_FONTS_TYPE3“EMBED_FONTS_AS” key için “Type3” yazı tipi türü değeri

Ayrıca bakınız