Class GradientBrush

GradientBrush class

Bu sınıf, LinearGradientBrush ve PathGradientBrush’ı sarma modunu kelepçe olarak ayarlama olasılığıyla sarmalamak için kullanılır.

public class GradientBrush : Brush

yapıcılar

İsimTanım
GradientBrush(Brush)Yeni GradientBrush. örneğini oluşturur LinearGradientBrush veya PathGradientBrush. ArgumentException dışındaysa atılır.

Özellikleri

İsimTanım
Bounds { get; set; }Bu degrade fırçalar için sınırları döndürür veya belirtir.
NativeBrush { get; }Yerel gradyan fırçasını döndürür.
WrapMode { get; set; }Bu degrade fırçası için sarma modunu döndürür veya belirtir. Yerel degrade fırçalarda özel durum oluşturmaya neden olan WrapMode.Clamp olabilir.

yöntemler

İsimTanım
override Clone()Bu fırçayı kopyalar.

Ayrıca bakınız