PsDocument.Clip

PsDocument.Clip method

Klibi geçerli grafik durumuna ekler.

public void Clip(GraphicsPath s)
ParametreTipTanım
sGraphicsPathKırpma yolu.

Ayrıca bakınız