PsDocument.ClipRectangle

PsDocument.ClipRectangle method

Geçerli grafik durumuna kırpma dikdörtgeni ekler.

public void ClipRectangle(RectangleF rect)
ParametreTipTanım
rectRectangleFKırpma dikdörtgeni.

Ayrıca bakınız