PsDocument.ClosePage

PsDocument.ClosePage method

Geçerli sayfayı tamamlayın.

public void ClosePage()

Ayrıca bakınız