PsDocument.DrawImage

DrawImage(Bitmap)

Resmi çiz.

public void DrawImage(Bitmap image)
ParametreTipTanım
imageBitmapÇizilecek resim.

Ayrıca bakınız


DrawImage(Bitmap, Matrix, Color)

Dönüştürülen görüntüyü arka planla birlikte çizin.

public void DrawImage(Bitmap image, Matrix transform, Color bkg)
ParametreTipTanım
imageBitmapÇizilecek resim.
transformMatrixGörüntüyü dönüştürmek için matris.
bkgColorGörüntü için arka plan.

Ayrıca bakınız