PsDocument.DrawTransparentImage

PsDocument.DrawTransparentImage method

Dönüştürülen saydam görüntüyü çizin. Görüntünün Alfa kanalı yoksa, opak image olarak çizilecektir.

public void DrawTransparentImage(Bitmap image, Matrix transform, int transparencyThreshold)
ParametreTipTanım
imageBitmapÇizilecek resim.
transformMatrixGörüntüyü dönüştürmek için matris.
transparencyThresholdInt32Şeffaflık pikselinin hangi değerinden tamamen şeffaf olarak yorumlanacağını tanımlayan bir eşik. Bu eşiğin altındaki tüm değerler tamamen opak olarak yorumlanacaktır.

Ayrıca bakınız