PsDocument.FillAndStrokeText

FillAndStrokeText(string, Font, float, float, Brush, Pen)

Gliflerin içini doldurarak ve glif konturları çizerek bir metin dizesi ekler.

public void FillAndStrokeText(string text, Font font, float x, float y, Brush fillPaint, Pen stroke)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
fontFontMetin çizmek için kullanılacak sistem yazı tipi.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.
fillPaintBrushGliflerin içini boyamak için kullanılan dolgu.
strokePenGlif konturlarını çizmek için kullanılan vuruş.

Ayrıca bakınız


FillAndStrokeText(string, float[], Font, float, float, Brush, Pen)

Gliflerin içini doldurarak ve glif konturları çizerek bir metin dizesi ekler.

public void FillAndStrokeText(string text, float[] advances, Font font, float x, float y, 
    Brush fillPaint, Pen stroke)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
advancesSingle[]Bir glif genişliği dizisi. Uzunluğu, dizideki glif sayısına uygun olmalıdır.
fontFontMetin çizmek için kullanılacak sistem yazı tipi.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.
fillPaintBrushGliflerin içini boyamak için kullanılan dolgu.
strokePenGlif konturlarını çizmek için kullanılan vuruş.

Ayrıca bakınız


FillAndStrokeText(string, DrFont, float, float, Brush, Pen)

Gliflerin içini doldurarak ve glif konturları çizerek bir metin dizesi ekler.

public void FillAndStrokeText(string text, DrFont drFont, float x, float y, Brush fillPaint, 
    Pen stroke)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
drFontDrFontDrFont metin çizmek için kullanılacaktır. Özel klasörde bulunan özel yazı tipi ile kullanılabilir.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.
fillPaintBrushGliflerin içini boyamak için kullanılan dolgu.
strokePenGlif konturlarını çizmek için kullanılan vuruş.

Ayrıca bakınız


FillAndStrokeText(string, float[], DrFont, float, float, Brush, Pen)

Gliflerin içini doldurarak ve glif konturları çizerek bir metin dizesi ekler.

public void FillAndStrokeText(string text, float[] advances, DrFont drFont, float x, float y, 
    Brush fillPaint, Pen stroke)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
advancesSingle[]Bir glif genişliği dizisi. Uzunluğu, dizideki glif sayısına uygun olmalıdır.
drFontDrFontDrFont metin çizmek için kullanılacaktır. Özel klasörde bulunan özel yazı tipi ile kullanılabilir.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.
fillPaintBrushGliflerin içini boyamak için kullanılan dolgu.
strokePenGlif konturlarını çizmek için kullanılan vuruş.

Ayrıca bakınız