PsDocument.FillText

FillText(string, Font, float, float)

Gliflerin içini doldurarak bir metin dizesi ekler.

public void FillText(string text, Font font, float x, float y)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
fontFontMetin çizmek için kullanılacak sistem yazı tipi.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.

Ayrıca bakınız


FillText(string, float[], Font, float, float)

Gliflerin içini doldurarak bir metin dizesi ekler.

public void FillText(string text, float[] advances, Font font, float x, float y)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
advancesSingle[]Bir glif genişliği dizisi. Uzunluğu, dizideki glif sayısına uygun olmalıdır.
fontFontMetin çizmek için kullanılacak yazı tipi.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.

Ayrıca bakınız


FillText(string, DrFont, float, float)

Gliflerin içini doldurarak bir metin dizesi ekler.

public void FillText(string text, DrFont drFont, float x, float y)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
drFontDrFontDrFont metin çizmek için kullanılacaktır. Özel klasörde bulunan özel yazı tipi ile kullanılabilir.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.

Ayrıca bakınız


FillText(string, float[], DrFont, float, float)

Gliflerin içini doldurarak bir metin dizesi ekler.

public void FillText(string text, float[] advances, DrFont drFont, float x, float y)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
advancesSingle[]Bir glif genişliği dizisi. Uzunluğu, dizideki glif sayısına uygun olmalıdır.
drFontDrFontDrFont metin çizmek için kullanılacaktır. Özel klasörde bulunan özel yazı tipi ile kullanılabilir.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.

Ayrıca bakınız


FillText(string, Font, float, float, Brush)

Gliflerin içini doldurarak bir metin dizesi ekler.

public void FillText(string text, Font font, float x, float y, Brush fill)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
fontFontMetin çizmek için kullanılacak sistem yazı tipi.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.
fillBrushGlifleri boyamak için kullanılan dolgu.

Ayrıca bakınız


FillText(string, float[], Font, float, float, Brush)

Gliflerin içini doldurarak bir metin dizesi ekler.

public void FillText(string text, float[] advances, Font font, float x, float y, Brush fill)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
advancesSingle[]Bir glif genişliği dizisi. Uzunluğu, dizideki glif sayısına uygun olmalıdır.
fontFontMetin çizmek için kullanılacak sistem yazı tipi.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.
fillBrushGlifleri boyamak için kullanılan dolgu.

Ayrıca bakınız


FillText(string, DrFont, float, float, Brush)

Gliflerin içini doldurarak bir metin dizesi ekler.

public void FillText(string text, DrFont drFont, float x, float y, Brush fill)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
drFontDrFontDrFont metin çizmek için kullanılacaktır. Özel klasörde bulunan özel yazı tipi ile kullanılabilir.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.
fillBrushGlifleri boyamak için kullanılan dolgu.

Ayrıca bakınız


FillText(string, float[], DrFont, float, float, Brush)

Gliflerin içini doldurarak bir metin dizesi ekler.

public void FillText(string text, float[] advances, DrFont drFont, float x, float y, Brush fill)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
advancesSingle[]Bir glif genişliği dizisi. Uzunluğu, dizideki glif sayısına uygun olmalıdır.
drFontDrFontDrFont metin çizmek için kullanılacaktır. Özel klasörde bulunan özel yazı tipi ile kullanılabilir.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.
fillBrushGlifleri boyamak için kullanılan dolgu.

Ayrıca bakınız