PsDocument.GetXmpMetadata

PsDocument.GetXmpMetadata method

PS/EPS dosyasını okur ve varsa XmpMetdata’yı çıkarır veya yoksa yenisini ekler.

public XmpMetadata GetXmpMetadata()

Geri dönüş değeri

XMP meta verilerinin mevcut veya yeni örneği.

Ayrıca bakınız