PsDocument.NumberOfPages

PsDocument.NumberOfPages property

Ortaya çıkan PDF belgesindeki sayfa sayısını döndürür.

public int NumberOfPages { get; }

Ayrıca bakınız