PsDocument.OutlineText

OutlineText(string, Font, float, float)

Glif konturları çizerek bir metin dizesi ekler.

public void OutlineText(string text, Font font, float x, float y)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
fontFontMetin çizmek için kullanılacak sistem yazı tipi.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.

Ayrıca bakınız


OutlineText(string, float[], Font, float, float)

Glif konturları çizerek bir metin dizesi ekler.

public void OutlineText(string text, float[] advances, Font font, float x, float y)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
advancesSingle[]Bir glif genişliği dizisi. Uzunluğu, dizideki glif sayısına uygun olmalıdır.
fontFontMetin çizmek için kullanılacak yazı tipi.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.

Ayrıca bakınız


OutlineText(string, DrFont, float, float)

Glif konturları çizerek bir metin dizesi ekler.

public void OutlineText(string text, DrFont drFont, float x, float y)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
drFontDrFontDrFont metin çizmek için kullanılacaktır. Özel klasörde bulunan özel yazı tipi ile kullanılabilir.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.

Ayrıca bakınız


OutlineText(string, float[], DrFont, float, float)

Glif konturları çizerek bir metin dizesi ekler.

public void OutlineText(string text, float[] advances, DrFont drFont, float x, float y)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
advancesSingle[]Bir glif genişliği dizisi. Uzunluğu, dizideki glif sayısına uygun olmalıdır.
drFontDrFontDrFont metin çizmek için kullanılacaktır. Özel klasörde bulunan özel yazı tipi ile kullanılabilir.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.

Ayrıca bakınız


OutlineText(string, Font, float, float, Pen)

Glif konturları çizerek bir metin dizesi ekler.

public void OutlineText(string text, Font font, float x, float y, Pen stroke)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
fontFontMetin çizmek için kullanılacak sistem yazı tipi.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.
strokePenGlif ana hatlarını çizmek için kullanılan vuruş.

Ayrıca bakınız


OutlineText(string, float[], Font, float, float, Pen)

Glif konturları çizerek bir metin dizesi ekler.

public void OutlineText(string text, float[] advances, Font font, float x, float y, Pen stroke)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
advancesSingle[]Bir glif genişliği dizisi. Uzunluğu, dizideki glif sayısına uygun olmalıdır.
fontFontMetin çizmek için kullanılacak sistem yazı tipi.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.
strokePenGlif ana hatlarını çizmek için kullanılan vuruş.

Ayrıca bakınız


OutlineText(string, DrFont, float, float, Pen)

Glif konturları çizerek bir metin dizesi ekler.

public void OutlineText(string text, DrFont drFont, float x, float y, Pen stroke)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
drFontDrFontDrFont metin çizmek için kullanılacaktır. Özel klasörde bulunan özel yazı tipi ile kullanılabilir.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.
strokePenGlif ana hatlarını çizmek için kullanılan vuruş.

Ayrıca bakınız


OutlineText(string, float[], DrFont, float, float, Pen)

Glif konturları çizerek bir metin dizesi ekler.

public void OutlineText(string text, float[] advances, DrFont drFont, float x, float y, Pen stroke)
ParametreTipTanım
textStringEklenecek metin.
advancesSingle[]Bir glif genişliği dizisi. Uzunluğu, dizideki glif sayısına uygun olmalıdır.
drFontDrFontDrFont metin çizmek için kullanılacaktır. Özel klasörde bulunan özel yazı tipi ile kullanılabilir.
xSingleMetin kaynağı için X koordinatı.
ySingleMetin kaynağı için Y koordinatı.
strokePenGlif ana hatlarını çizmek için kullanılan vuruş.

Ayrıca bakınız