PsDocument.Translate

PsDocument.Translate method

Geçerli grafik durumuna çeviri ekler (geçerli matrisi çevirir).

public void Translate(float x, float y)
ParametreTipTanım
xSingleX yönünde çeviri.
ySingleY yönünde öteleme.

Ayrıca bakınız