PsDocument.WriteGraphicsRestore

PsDocument.WriteGraphicsRestore method

Geçerli grafik durumunun geri yüklenmesini yazar (“grestore” işlecindeki PostScript belirtimine bakın).

public void WriteGraphicsRestore()

Ayrıca bakınız