Aspose.Page.Font

Aspose.Page.Font ad alanı, yazı tiplerini işlemek için sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
DrFontGDI+ yerine bu sınıfı kullanın Font