DrFont.AscentLis

DrFont.AscentLis property

Bu yazı tipinin (lis) hücre yükselişi. Bu, hücre tepesinden hücre taban çizgisine dikey bir mesafedir.

public int AscentLis { get; }

Notlar

Bu değer aynı zamanda hücre temeli .

Ayrıca bakınız