DrFont.Equals

DrFont.Equals method

Belirtilenin olup olmadığını belirler.Object , bu örneğe eşittir.

public override bool Equals(object obj)
ParametreTipTanım
objObjectbuObject bu örnekle karşılaştırmak için.

Geri dönüş değeri

doğru eğer belirtilenObject bu örneğe eşittir; aksi takdirde,YANLIŞ .

Ayrıca bakınız