DrFont.GetCharWidthPoints

DrFont.GetCharWidthPoints method

Karakterin (nokta) genişliğini döndürür.

public float GetCharWidthPoints(char c)
ParametreTipTanım
cCharHesaplanacak sembol.

Geri dönüş değeri

Genişliği döndürür

Ayrıca bakınız