DrFont.GetHashCode

DrFont.GetHashCode method

Bu örnek için bir karma kod döndürür.

public override int GetHashCode()

Geri dönüş değeri

Bu örnek için karma algoritmalarda ve karma tablo gibi veri yapılarında kullanıma uygun bir karma kodu.

Ayrıca bakınız