DrFont.GetTextWidthLis

DrFont.GetTextWidthLis method

lis. metin genişliğini alır

public int GetTextWidthLis(string text)
ParametreTipTanım
textStringHesaplanacak metin.

Geri dönüş değeri

Genişliği döndürür

Ayrıca bakınız