DrFont.GetTextWidthPoints

GetTextWidthPoints(string)

Metin genişlik noktalarını alır.

public float GetTextWidthPoints(string text)
ParametreTipTanım
textStringHesaplanacak metin.

Geri dönüş değeri

Genişliği döndürür

Ayrıca bakınız


GetTextWidthPoints(string, int, int)

Metin genişlik noktalarını alır.

public float GetTextWidthPoints(string text, int startIndex, int charCount)
ParametreTipTanım
textStringHesaplanacak metin.
startIndexInt32Başlangıç dizini.
charCountInt32Karakter sayısı.

Geri dönüş değeri

Genişliği döndürür

Ayrıca bakınız