Aspose.Page.XPS.Features

Aspose.Page.Xps.Features ad alanı, XPS spesifikasyonunun ötesinde özellikler sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
HyperlinkCollectorSınıf, bir XPS belgesinin geçerli sayfasından köprü bağlantılı XPS öğelerinin toplanmasını sağlar.