Class HyperlinkCollector

HyperlinkCollector class

Sınıf, bir XPS belgesinin geçerli sayfasından köprü bağlantılı XPS öğelerinin toplanmasını sağlar.

public static class HyperlinkCollector

yöntemler

İsimTanım
static CollectHyperlinks(XpsDocument)Her türden köprü içeren XPS öğelerini toplar.
static CollectHyperlinks<T>(XpsDocument)XPS öğelerini belirli bir türden köprülerle toplar.

Ayrıca bakınız