HyperlinkCollector.CollectHyperlinks

Her türden köprü içeren XPS öğelerini toplar.

public static ICollection<XpsHyperlinkElement> CollectHyperlinks(XpsDocument document)
ParametreTipTanım
documentXpsDocumentXPS belgesi.

Geri dönüş değeri

Köprü bağlantılı XPS öğelerini içeren koleksiyon.

Ayrıca bakınız


XPS öğelerini belirli bir türden köprülerle toplar.

public static ICollection<XpsHyperlinkElement> CollectHyperlinks<T>(XpsDocument document)
    where T : XpsHyperlinkTarget
ParametreTanım
TKöprü hedef nesnesinin türü.
documentXPS belgesi.

Geri dönüş değeri

Köprü bağlantılı XPS öğelerini içeren koleksiyon.

Ayrıca bakınız