Aspose.Page.XPS.Presentation.Image

Aspose.Page.Xps.Presentation.Image ad alanı, XPS belgesini bir görüntüye dönüştürmek için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
BmpSaveOptionsBMP olarak XPS kaydetme seçenekleri için Sınıf.
ImageDeviceSınıf kapsüllü görüntü oluşturma cihazı.
ImageSaveOptionsGörüntü olarak XPS kaydetme seçenekleri için temel sınıf.
JpegSaveOptionsJPEG olarak XPS kaydetme seçenekleri için Sınıf.
PngSaveOptionsPNG olarak XPS kaydetme seçenekleri için sınıf.
TiffSaveOptionsTIFF olarak XPS kaydetme seçenekleri için Sınıf.